Tin tức

8 Vấn đề sẽ định vị các thành phố trong những năm 2020

8 Vấn đề sẽ định vị các thành phố trong những năm 2020

07/02/2020

theo bản chất của chúng ta, những thành phố năng động và trực tiếp bộc phá, rũ bỏ quá khứ và không ngừng sáng tạo để đối mặt với tương lai.